Delta Max E 40

Kasa umożliwia przyjmowanie płatności w ośmiu walutach oraz wydawanie reszty w walucie lub w złotówkach – przygotowana do operacji przejścia na walutę Euro.


Rodzaj kopii: elektroniczna

Ilość PLU: 40 959

Ilość znaków nazwy towaru: 34 znaki

Klawiatura: 50 klawiszy (znakowe i 3 funkcyjne) z możliwością definiowania; 30 klawiszy (numeryczne i funkcyjne)

Papier: 57

Wymiary: 407 x 385 x 137 mm


Strona producenta


Cena: 2 890,00 zł netto (3 554,70 zł z VAT)

Charakterystyka kasy

Gotowość na Euro, płatności walutowe

ELZAB Delta Max E jest przygotowana do operacji przejścia na walutę Euro jako podstawowy środek płatniczy w Polsce. Funkcja „definicja waluty ewidencyjnej” pozwala na określenie daty przejścia na Euro. W sytuacji, kiedy kasa nie współpracuje z programem magazynowym, w momencie przejścia na nową walutę ewidencyjną program kasy może przeliczyć ceny wszystkich towarów wg kursu zdefiniowanego na kasie. Wszystkie czynności niezbędne do skutecznej zmiany waluty ewidencyjnej i poprawnych rozliczeń fiskalnych są podpowiadane przez kasę podczas całego procesu zmiany waluty.
Kasa umożliwia przyjmowanie płatności w ośmiu walutach. Wydawanie reszty może odbywać się w walucie lub w złotówkach. W konfiguracji kasy definiowane są kursy wymiany oraz symbole walut. Można również określić, czy w przypadku sprzedaży w walucie na paragonie ma być drukowana informacja o równowartości paragonu w wybranej walucie oraz kurs wymiany.
Na raportach kasjerskich (sumacyjne tygodniowy i miesięczny, końca zmiany) pojawia się rozliczenie wpływów ze sprzedaży w walucie, równowartość w złotych i stan waluty w szufladzie.

Współpraca z urządzeniami 

Kasa ELZAB Delta Max E współpracuje z następującymi urządzeniami:

 • komputerem,
 • czytnikami kodów kreskowych (ręczne i ladowe),
 • wagami,
 • szufladą kasową z rodziny ELZAB Gamma,
 • modemem kasowym ELZAB Telekas/GSM

Współpraca z wagami

Najefektywniejszą współpracę z urządzeniem ważącym zapewnia podłączenie do kasy ELZAB Delta Max E wagi kalkulacyjnej. Przy takim podłączeniu nie trzeba programować wagi bazą towarową, waga korzysta z towarów zdefiniowanych na kasie.
Kasa ELZAB Delta Max E współpracuje również z rodziną wag i wago-skanerów przeznaczonych do zabudowy w blacie lady sprzedażowej. Pojedyncza kasa może współpracować bezpośrednio z dwiema wagami. Za pośrednictwem rozdzielacza wag można do niej podłączyć do 4 wag.

Współpraca z terminalami kart płatniczych

Kasa ELZAB Delta Max E współpracuje z terminalami firm FirstData (dawny Polcard), eService oraz Elavon. Są to dla FirstData i eService terminale Verifone Vx510, a dla Elavon model Hypercom Optimum T4200.
Współpracując z terminalem kasa ma możliwość rejestracji i raportowania wypłat z tytułu cashback pod warunkiem, że terminal kart płatniczych realizuje funkcjonalność związaną z usługą cashback.

Współpraca z drukarką zamówień

Drukarkę Elzab Kuchta można podłączyć bezpośrednio do „złącza PC” kasy. Podłączając do „złącza EXT” moduł rozszerzeń
możliwe jest również sterowaniem drukarką Elzab Talos lub Elzab Kuchta. Na drukarkę wysyłane są nazwy i ilości sprzedanych towarów. Dodatkowo drukowany jest numer zamówienia, numer kasy i kasjera oraz data i czas.

Monitoring sprzedaży

Przez złącze rozszerzeń (EXT) możliwe jest przekazywanie zdarzeń z kasy na rejestrator do obsługi video – monitoringu transakcji. Monitoring sprzedaży wymaga zastosowania modułu rozszerzeń.

Zarządzanie obsługującymi na kasie 

W modelu ELZAB Delta Max E starannie dopracowana została kwestia zarządzania kasjerami. Poprzez możliwość przyporządkowania poszczególnych sprzedających do ról, jakie pełnią w sklepie, a co za tym idzie przydzielenia im uprawnień do tych funkcji i raportów, do których mają uprawniony dostęp, właściciel urządzenia może być pewny szczegółowego rozliczenia zarówno samych kasjerów, jak i zmiany.
Do ról poszczególnych sprzedających można przydzielić miedzy innymi maksymalny rabat/narzut.

 • automatyczne wylogowanie kasjera

W konfiguracji kasy można zdefiniować czas, po którym ma nastąpić automatyczne wylogowanie kelnera, jeśli jest on nieaktywny i nie ma otwartego paragonu. Wylogowanie może również nastąpić po zamknięciu paragonu.

Funkcje usprawniające obsługę

 • lista podręczna

Dla wygody prowadzenia sprzedaży w kasie ELZAB Delta Max E wprowadzono listę podręczną towarów. Do listy tej można przyporządkować dowolną ilość towarów z bazy, lista jest dostępna pod klawiszem funkcyjnym na klawiaturze kasy. Lista podręczna upraszcza wyszukiwanie określonej grupy towarów, np. takich, które nie mają nadanego kodu kreskowego, są najczęściej sprzedawane, a nie mieszczą się na klawiszach szybkiej sprzedaży. Naciśnięcie klawisza listy podręcznej otwiera listę, po której można się przemieszczać klawiszami strzałek lub szukać po nazwie.

 • tryby sprzedaży

Sprzedaż na kasie można prowadzić zarówno w trybie komputerowym jak i ECR – zależnie od tego, do którego sposobu przyzwyczajony jest użytkownik.

 • edycja paragonu, podgląd sprzedaży

Przed zamknięciem paragonu posługując się klawiszami strzałek można poruszać się po paragonie. Funkcja edycji paragonu przy długich paragonach może być wykorzystywana do kontroli poszczególnych pozycji paragonu. Możliwe jest kasowanie pozycji, warunkiem jest posiadanie odpowiedniego uprawnienia. W czasie tworzenia paragonu możliwe jest wyświetlenie wartości podsumy paragonu oraz sumarycznej ilości zrealizowanych pozycji.
Funkcja „wyświetl sprzedaż” pozwala na przeglądanie ilości i wartości sprzedanych towarów, a dla opakowań zwrotnych dodatkowo ilości i wartości zwrotów.

Funkcje wspierające lojalność klienta

 • rabaty, narzuty, promocje

Funkcje związane z rabatowaniem (i narzutami) w kasie ELZAB Delta Max E zostały mocno rozszerzone w stosunku do pozostałych modeli. Rabaty i promocje obowiązują czasowo i uaktywniają się wg warunków zdefiniowanych w konfiguracji. Poza automatycznymi rabatami na pozycję (udzielane dla określonego towaru lub określonej grupy towarowej) i paragon (dla grupy lub wszystkich towarów) kasa umożliwia udzielenie rabatu typu Promocja. Dla transakcji w określonych przedziałach cenowych można przydzielać do 3 progów rabatowych, np. od 10 do 20 zł – 1%, od 21 do 50 zł – 2%, 50 do 100 zł – 3%. Promocja to rabat typu 3 w cenie 2. Przykład: definiujemy próg 30 zł i wysokość rabatu 10 zł, przy sprzedaży 3 szt. towaru w cenie jednostkowej 10 zł udzielony zostanie rabat w wysokości 10 zł – trzy pozycje zostaną sprzedane w cenie dwóch. Promocja może być zdefiniowana raz dla danego towaru.

Obsługa kart rabatowych 

Kasa obsługuje karty rabatowe z kodem kreskowym. W kodzie kreskowym karty rabatowej poza standardowymi danymi takimi jak: identyfikator karty, data ważności karty i indeks rabatu można umieścić inne dane (cyfrowe) które nie będą interpretowane przez kasę. Są to np. numer kolejny karty lub klienta. Cyfry całego kodu z kart zapisywane są do bufora pozycji paragonowych co umożliwia przekazywanie do systemu zarządzającego szczegółowych danych o zakupach na daną kartę rabatową. Określona na karcie rabatowej wysokość rabatu procentowego dotyczy całego paragonu.

Kasa może obsługiwać jednocześnie do 11 formatów kart rabatowych.

Komunikacja

 • porty komunikacyjne

Kasa posiada na tyle bogatą liczbę złącz, żeby podłączyć bezpośrednio wszystkie niezbędne urządzenia peryferyjne: terminal płatniczy, modem, 2 czytniki kodów kreskowych (ręczny i wielokierunkowy z wago-skanera), 2 wagi, urządzenie do video monitoringu i szufladę ELZAB. Dla wygody złącza są od razu dedykowane do konkretnych urządzeń, co oszczędza czas związany z konfiguracją portów.

Komunikacja pomiędzy kasą systemową ELZAB Delta Max E a komputerem i programem zarządzającym magazynem i sprzedażą może odbywać się na jeden ze sposobów:

 • lokalnie z wykorzystaniem transmisji RS232,
 • za pośrednictwem interfejsu LAN,
 • zdalnie za pośrednictwem modemu lub multipleksera LAN/WAN.

Wymiana danych pomiędzy komputerem a kasą nie zakłóca pracy kas – odbywa się w tle.

Do jednego portu szeregowego w komputerze można podłączyć maksymalnie grupę do 8 kas. Do tego celu służą
multiplekser 4xRS232 (do 4 kas) oraz multiplekser 8xRS232 (do 8 kas).

 • w dzisiejszych czasach liczy się szybkość

Szybkość transmisji, szybkość wydruku paragonów i raportów, szybkość programowania kasy to parametry, które sprawiają, że jest to najlepsza kasa na rynku:
– szybkość druku: 19 wierszy/s (66,5 mm/s)
– wczytanie bazy 20 tys. PLU: transmisja RS232 przy ustawionej prędkości 57 600b/s – 2 min. 35 s
– transmisja modemowa, przesłanie bazy 5 tys. PLU, modem PSTN przy ustawionej prędkości 57 600b/s – 3 min. 31 s

 • wiadomości sms – informacje z kasy prosto do centrali

Za pośrednictwem funkcji „wiadomości kasjera” kasa ELZAB Delta Max E pozwala komunikować się w instalacjach rozproszonych pomiędzy sklepem a centralą. Funkcja pozwala na przykład na zrealizowanie zamówienia sklepu do centrali. Treść wiadomości wychodzącej zapisywana jest do bufora kasy i podobnie jak pozycje paragonowe, podczas transmisji przesyłana do centrali.

Typ systemowa kasa rejestrująca
PLU: 40 959
Grupy towarów 99
Stawki VAT 7
Opis towaru nazwa o długości do 18 znaków, stawka VAT, grupa towarowa, jednostka miary, liczba miejsc po przecinku do określania ilości, kod kreskowy, cena jednostkowa, atrybuty: blokada, opakowanie, wyłączenie z rabatu/ narzutu, zmienna cena, przynależność do listy
Ilość dodatkowych kodów kreskowych 11 700
Kasjerzy 30
Ilość opakowań zwrotnych 64
Ilość towarów wiązanych 256
Ilość pozycji paragonowych w buforze 32 000
Mechanizm drukujący mechanizm termiczny, 40 znaków w wierszu, 19 wierszy/sek., atrybuty: podwójna szerokość i podwójna wysokość
Wyświetlacz kasjera alfanumeryczny LCD, podświetlany, 2 x 24 znaki
Wyświetlacz klienta
standard diodowy LED, 9-cyfrowy z wyświetlanymi napisami RAZEM, RESZTA
opcj  graficzny, 64 x 192 piksele
Klawiatura dzielona, 80 klawiszy:

 • 30 klawiszy cyfrowych i funkcyjnych
 • 50 klawiszy definiowalnych (towary, funkcje)

Interfejsy

 • LAN,
 • komunikacja z komputerem, modemem (RS232),
 • czytnik kodów kreskowych (RS232),
 • waga 1 (RS232),
 • waga 2 (RS232),
 • drukarka zamówień (RS232),
 • terminal kart płatniczych (RS232),
 • czytnik kodów kreskowych (KB),
 • szuflada na pieniądze typu RJ
Zasilanie sieciowe,  z akumulatora wewnętrznego (2,3 Ah/ 12 V), 5 godzin pracy
Waga 6,1 kg