Aktualności

Sprawdź czy nie musisz kupić kasy fiskalnej

Opublikowane 14. listopada 2018

Podatnicy świadczący usługi lub sprzedający towary na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są obowiązani do rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej w przypadku gdy kwota tego obrotu w 2012 r. przekroczyła kwotę 20.000 zł, lub gdy przewidywana kwota obrotu w roku 2013 (dla podatników rozpoczynających działalność w roku 2013), przekroczy, w proporcji do upływu okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, 20.000 zł.

W 2013 roku zarówno podatnicy kontynuujący, jak i rozpoczynający sprzedaż towarów lub usług na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych będą musieli używać kas fiskalnych, gdy ich obroty przekroczą 20 tys. zł. Dotychczas przedsiębiorcy kontynuujący działalność stosowali limit 40 tys. zł. Ponadto nowe firmy będą określały limit 20 tys. zł w proporcji do okresu prowadzenia działalności objętej obowiązkiem posiadania kas. Do tej pory kwota ta miała zastosowanie bez względu na to, czy podatnik rozpoczynał sprzedaż w styczniu, czy np. w listopadzie. Zmiany wynikają z rozporządzenia ministra finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które zostało już opublikowane (Dz.U. z 11 grudnia, poz. 1382). Zastąpi ono obecne przepisy z 26 lipca 2010 r.

Nowe rozporządzenie w większości utrzymuje dotychczasowy katalog zwolnień przedmiotowych z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wyjątkiem są szkoły jazdy, które objęte zostaną obowiązkiem zakupu kas.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 stycznia 2013 r. Podatnicy, którzy korzystali ze zwolnienia do dnia wejścia w życie rozporządzenia oraz nie będą mieli do tego prawa na podstawie nowych regulacji, zostaną zobowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania przy użyciu kas od 1 marca 2013 r. Dotyczy to m.in. sprzedawców, którzy w 2012 r. przekroczyli obrót 20 tys. zł, ale nie przekroczyli 40 tys. zł.


Wszystkie aktualności