Aktualności

Koniec z fakturami na podstawie paragonów

Opublikowane 18. czerwca 2019

Obecnie przedsiębiorcy mogą odebrać fakturę w terminie trzech miesięcy od zrobienia zakupów, to się jednak zmieni. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od września i zostaną wprowadzone na mocy ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

Czemu mają służyć zmiany?

Obecnie przedsiębiorcy przy zakupie odbierają jedynie paragon, po pewnym czasie mogą zgłosić się do sprzedawcy z prośbą o wystawienie faktury. Wprowadzenie zmian ma na celu dodatkowo uszczelnić system podatkowy od towarów i usług oraz zapobiec unikaniu płacenia podatku przez wprowadzenie dodatkowych rozwiązań uszczelniających system podatku VAT. Ministerstwo Finansów wprowadzenie zmian argumentuje nielegalnym procederem, który polegał na gromadzeniu cudzych paragonów.

 

Ministerstwo Finansów informuje o istnieniu wielu przedsiębiorców, którzy nielegalnie wykorzystują obecne przepisy w celu zaniżania należności podatkowych. Oznacza to, że właściciele firm zbierają paragony za zakupy dokonane przez inne osoby, przez co zawyżają swoje koszty podatkowe i zaniżają podatek dochodowy. Resort podaje, że takie działania powodują straty dla budżetu państwa w wysokości ok. 1,5 mld zł rocznie.

Paragon tylko z numerem NIP

Nowelizacja ustawy zobowiązuje przedsiębiorcę do tego, by fakturę odebrał od razu. Jest tylko jedna szansa na to, żeby uzyskać ją na podstawie paragonu w późniejszym terminie – musi znajdować się na nim numer NIP kupującego, na podstawie którego będzie można wystawić fakturę. Sam paragon z NIP-em nie będzie dowodem księgowym, który uprawnia do odliczenia podatku VAT, ani ujęcia danego zakupu w kosztach firmy.

Jakie kary grożą omijającym przepisy?

Jeśli sprzedawca nie zastosuje się do nowych przepisów i wystawi fakturę na podstawie zwykłego paragonu, poniesie karę. Według nowelizacji ustawy osoba, która nie zastosuje się do jej założeń, będzie musiała ponieść dodatkowy koszt zobowiązania podatkowego w wysokości 100 proc. kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze.

 

Przedsiębiorca, który uwzględni w ewidencji fałszywą fakturę, również zostanie obciążony dodatkowym zobowiązaniem w wysokości 100 proc. podatku VAT.

Okres ochronny dla przedsiębiorców

Zgodnie z nowelizacją ustawy przepisy wejdą w życie 1 września 2019 r. Jednak w ustawie znajdujemy informację o przepisach przejściowych w odniesieniu do paragonów wystawionych przed dniem 1 września. W takich sytuacjach faktura do paragonu będzie mogła zostać wystawiona w ciągu trzech kolejnych miesięcy nawet bez podanego numeru NIP. Nowe przepisy nie będą obowiązywać w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy wykorzystaniu kasy fiskalnej przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy.

Wystawiający faktury i paragony będą musieli zmienić procedury wewnętrzne oraz informować o tym swoich klientów.

Joanna Leja

 

Źródło:


Wszystkie aktualności