SŁOWNIK TERMINÓW

Api Trade 

  • EJ - oznaczenie urządzenia z kopią elektroniczną
 
  • fiskalizacja - czynności techniczne wykonywane przez uprawnionego serwisanta powodujące nieodwracalną zmianę trybu pracy urządzenia. Po tej operacji dukarka lub kasa fiskalna rejestruje każdą sprzedaż a następnie trwale zapisuje w postaci Raportu Dobowego Fiskalnego.
 
  • FV - urządzenie drukuje faktury VAT
 
  • inwentaryzator - kolektor danych, urządzenie do rozpoznawania i zapamiętywania ilości towaru na sklepie podczas wykonywania spisu z natury
 
  • kopia elektroniczna (EJ) , oszczędzasz:
 

   - Pieniądze - drukarka zużywa połowę mniej papieru,

   - Miejsce - nie ma potrzeby składowania papierowych kopii,

   - Czas - szybsze drukowanie i zmiana papieru w oryginale,

   - Zdrowie - nie denerwujesz się wyblakniętym papierem,

   - Bezpieczeństwo - wszystkie dane (każdy paragon) zapisane      są bezpiecznie na Informatycznym Nośniku Danych.

 
  • pamięć fiskalna - w niej zapisywane są zsumowane wartości sprzedaży z całej doby (od ostatniego zapisu)
 
  • PLU - opis pojedynczego towaru; definicja towaru: nazwa, stawka VAT, przywiązanie do grupy towarowej, kod kreskowy, cena domyślna
 
  • RTC - Real Time Clock - zegar czasu rzeczywistego; każde urządzenie fiskalne zawiera taki zegar; jest możliwość zmiany jego ustawienia o 1-ną godzinę na dobę (czas letni/zimowy)
 
  • rekord - miejsce na pojedynczy zapis w pamięci fiskalnej; jest ich wystarczająca ilość do codziennego wykonywania raportów dobowych w ciągu 5-ciu lat; urządzenie sygnalizuje brak miejsca w pamięci fiskalnej na 30 zapisów przed zapełnieniem.
 
  • skaner - inaczej czytnik kodów kreskowych